Ballina / Tag: Agjencia e Statistikave te Kosoves

Tag: Agjencia e Statistikave te Kosoves

Mbi një mijë shkurorëzime gjatë vitit 2015 në Kosovë

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar “Statistikat e Shkurorëzimeve në Kosovë” për vitin 2015. Të dhënat në këtë publikim janë paraqitur sipas bazës së grumbullimit të të dhënave administrative për vitin 2014 nga gjykatat themelore të Kosovës, ku janë grumbulluar gjithsej 1,268 fleta statistikore për shkurorëzime (SHK-1). Këto të dhëna tregojnë se në Kosovë në vitin 2015 janë shkurorëzuar …

Lexo më shumë »

Bie nataliteti në Kosovë

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar raportin për “Gratë dhe Burrat në Kosovë”, për vitet 2014/2015.  Rezultatet e këtij publikimi u prezantuan sot në Konferencën e organizuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, e përkrahur nga projekti i Statistikave të Suedisë (SCB)/Sida. Konferencën e hapi Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, i cili ndër të tjera …

Lexo më shumë »

Mbi 50% të ndërmarrjeve merren me tregti

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve për vitin referues 2015. Ky publikim me të dhënat që ofron, synon të paraqesë disa nga treguesit ekonomikë sipas strukturës së veprimtarive ekonomike. “Sipas rezultateve të dala në këtë publikim, rezulton se sipas sektorëve ekonomikë numri më i madh i ndërmarrjeve i takon: tregtisë me 16 …

Lexo më shumë »

Në Kosovë prinë industria përpunuese

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Rezultatet e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve për vitin referues 2015. Ky publikim me të dhënat që ofron, synon të paraqesë disa nga treguesit ekonomikë sipas strukturës së veprimtarive ekonomike. Sipas rezultateve të dala në këtë publikim, rezulton se sipas sektorëve ekonomikë numri më i madh i ndërmarrjeve i takon: tregtisë me 16 …

Lexo më shumë »

Prodhimet serbe, ende më të importuarat

Të dhënat e Agjencisë të Statistikave të Kosovës tregojnë se Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë. Kjo agjenci ka publikuar të martën statistikat e tregtisë së jashtme për muajin tetor të këtij viti, ku del se përqindja më e madhe e importit në Kosovë është nga Serbia, me 14 për qind, Gjermania 12 për qind, Italia 7.2 për …

Lexo më shumë »

Mbi 70 për qind e të punësuarve në Kosovë pa kontrata të përhershme pune

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) përmes një komunikate ka bërë të ditura rezultatet kryesore të Anketës së Fuqisë Punëtore (AFP), për tremujorin e parë (TM1) 2016. Anketa ka pasur shtrirje në 591 qarqe regjistruese në tërë territorin e vendit, ku janë anketuar 3 702 ekonomi familjare, të përzgjedhura sipas metodës së rastit nga korniza e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive …

Lexo më shumë »

Rritet çmimi i djathit, qumështit e sheqerit

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka thënë se çmimi i rrymës është ngritur. Kjo për shkakun e aplikimit të tarifave dimërore. “Ngritje e çmimeve vërehet te nëngrupet e COICOP-it: perimet (2.9%); rryma, gazi dhe lëndët e tjera djegëse (21.0%) – (ngritje e çmimit të rrymës elektrike në një mesatare prej 39.7% për shkak të aplikimit të tarifave dimërore të energjisë …

Lexo më shumë »

Në tetor u shtrenjtua rryma për 40 për qind

Agjencia e Statistikave të Kosovës  ka publikuar “Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit”  për muajin tetor të vitit 2016.  Sipas ASK-së në muajin tetor është rritur çmimi i energjisë elektrike për rreth 40 për qind krahasuar me çmimet e energjisë në muajin shtator. Kjo sipas ASK-së, pasi po aplikohen tarifat dimërore. Janë rritur edhe çmimet tjera të konsumit në …

Lexo më shumë »

Kosovarët po braktisin udhëtimin me tren, shtohen udhëtimet me aeroplan

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Statistikat e Transportit dhe Telekomunikacionit për tremujorin e tretë (TM3) 2016, me të dhëna mbi Transportin Ajror, Hekurudhor dhe Postë Telekomunikacionin. Përmes këtij publikimi janë prezantuar të dhëna për territorin e Kosovës, si vijon: gjithsej 333 km binarë hekurudhorë për transport dhe 110 binarë hekurudhorë privatë. Ndërsa, qarkullojnë 8 lokomotiva diselë, të …

Lexo më shumë »

Kosova me 410 mijë e 489 hektarë toke bujqësore të shfrytëzuar

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar sot rezultatet e Anketës së Ekonomive Bujqësore (AEB) për vitin 2015. Ky publikim ofron të dhëna për shfrytëzimin e tokës bujqësore, kulturat bujqësore, blegtorinë, inputet bujqësore (plehrat minerale, organike, pesticidet) dhe shpenzimet në ekonomitë bujqësore, njofton kumtesa nga AKS. Rezultatet e kësaj ankete tregojnë se në Kosovë sipërfaqja e shfrytëzuar e tokës bujqësore …

Lexo më shumë »
lajme.infosite.allajme.infosite.co